Categoria: EUR/CHF

EUR/CHF / di Moreno -

Euro/CHF

Euro/Australian Dollar 2,0046 0,17% Euro/CANADIAN DOLLAR  1,5918 -0,69% Euro/Swiss Franc 1,4915 0,15% Euro/China Yuan Renminbi  8,7865 -1,32% Euro/UK Sterling 0,8930 -0,99% Euro/Hong Kong Dollar 9,9691 -1,22% Euro/Japanese Yen 114,5300 -1,56%…

di Moreno -

EUR/CHF / di Moreno -

Euro/CHF

Euro/Australian Dollar 1,9862 -0,16% Euro/CANADIAN DOLLAR 1,6291 +0,10% Euro/Swiss Franc 1,4765 -0,12% Euro/China Yuan Renminbi 8,8233 +0,30% Euro/UK Sterling 0,9376 +1,12% Euro/Hong Kong Dollar 10,0097 +0,30% Euro/Japanese Yen 115,9700 +0,50%…

di Moreno -

EUR/CHF / di Moreno -

Euro/CHF

Euro/Australian Dollar 1,9579 -0,50% Euro/CANADIAN DOLLAR  1,6468 -0,41% Euro/Swiss Franc 1,4849 -0,13% Euro/China Yuan Renminbi  9,0448 -0,92% Euro/UK Sterling 0,9020 0,51% Euro/Hong Kong Dollar 10,2655 -0,90% Euro/Japanese Yen 119,9700 -1,24%…

di Moreno -

EUR/CHF / di Moreno -

Euro/USD

Euro/Australian Dollar 1,9857 1,03%; Euro/CANADIAN DOLLAR 1,6610 0,94%; Euro/Swiss Franc 1,4773 0,07%; Euro/China Yuan Renminbi 9,0609 0,89%; Euro/UK Sterling 0,9032 0,79%; Euro/Hong Kong Dollar 10,2838 0,90%; Euro/Japanese Yen 119,5100 1,22%;…

di Moreno -

EUR/CHF / di Moreno -

Euro/USD

Euro/Australian Dollar 1,9597 -0,29%; Euro/CANADIAN DOLLAR 1,6482 0,16% Euro/Swiss Franc 1,4856 +0,64%; Euro/China Yuan Renminbi 9,0782 +1,08% Euro/UK Sterling 0,8884 -0,86%; Euro/Hong Kong Dollar 10,3015 +1,07% Euro/Japanese Yen 120,1000 +1,72%;…

di Moreno -

Analisi Tecnica / di Moreno -

Euro/CHF

Euro/Australian Dollar 1,9887 -0,30%; Euro/CANADIAN DOLLAR 1,6372 -0,27%; Euro/Swiss Franc 1,4746 +0,33%; Euro/China Yuan Renminbi 9,0068 +0,12%; Euro/UK Sterling 0,9022 +0,04%; Euro/Hong Kong Dollar 10,2236 +0,14%; Euro/Japanese Yen 117,1500 +0,10%;…

di Moreno -

Analisi Tecnica / di Moreno -

Euro/USD

Euro/Australian Dollar 1,9841 +0,34%; Euro/CANADIAN DOLLAR 1,6363 +1,45%; Euro/Swiss Franc 1,4725 -0,18%; Euro/China Yuan Renminbi 9,0072 -0,02%; Euro/UK Sterling 0,9017 -0,74%; Euro/Hong Kong Dollar 10,2208 -0,03%; Euro/Japanese Yen 117,4600 -0,27%; …

di Moreno -